Ghế da giám đốc cao cấp có ngả tiện lợi (GGD-35)

3.500.000