Ghế giám đốc cao cấp bằng da có ngả tiện lợi (GGD-35)

3.500.000