Ghế giám đốc cao cấp có ngả có để chân (GGD-07)

2.900.000