Ghế xoay lưới công thái học có đệm (GXL-06)

1.300.000