Ghế giám đốc cao cấp bọc da nhập khẩu (GGD-01)

1.350.000