Ghế giám đốc nhập khẩu cao cấp (GĐ4500)

4.500.000