Ghế xoay lưới văn phòng khung kim loại (GXL-01)

500.000