Ghế giám đốc nhập khẩu cao cấp (GGD2700)

2.700.000