Ghế lưới chân quỳ đệm cao cấp, hiện đại (GQL-05)

800.000