Ghế lưới chân quỳ lưng trung cao cấp (GQL-03)

470.000