Bàn họp văn phòng KT 1m4x3m hiện đại (BHCG-04)

4.800.000