Bàn họp văn phòng vân sồi 1,2mx3m cao cấp (BHCG-01)

2.800.000