Bàn giám đốc cao cấp sơn pu 70×1,4m (BGDPU-02)

1.250.000 

Bàn giám đốc 70×1,4m được sơn phủ pu màu cánh gián  bàn không có hộc liền