Bàn giám đốc cao cấp KT 1.6m x1.8m mặt rộng 80cm (BGD-05)

4.300.000