Bàn chân sắt có yếm chắn 60x1m2 (BCSU-02)

400.000 

Bàn nhân viên chân sắt có tấm chắn đằng  trước kích thước 60x1m2 bàn không hộc