Bàn giám đốc cao cấp kèm tủ phụ kiện hiện đại KT 70x1m8 (BGDL-03)

2.800.000