Tủ giám đốc sơn pu 3 cánh rộng 1m2 cao 2m (TGD-02)

2.500.000 

tủ giám đốc sơn pu rộng 1m2 có 3 cánh kính trên ,dưới 3 cánh gỗ