Tủ giám đốc cao cấp kt 2mx2m sâu 40cm nhiều ngăn (TGD-03)

4.800.000