Tủ giám đốc cao cấp kt 1mx2m, sâu 40cm hiện đại (TGD-04)

4.800.000