Tủ giám đốc cao cấp kt 1mx2m sâu 40cm hiện đại (TGD-04)

4.800.000