Tủ hồ sơ văn phòng 2 cánh phối 2 màu đẹp (THSDP16)

1.800.000