Bàn giám đốc cao cấp chân vát có tủ phụ L độc đáo (BGDCV-04)

4.500.000