Bàn trưởng phòng 70x1m4 có hộc màu sơn pu nâu (TPPU-1250)

1.250.000