Bàn họp văn phòng chân hộp cao cấp (BHCG-07)

4.800.000