Bàn họp văn phòng cao cấp KT 1m2x2m4 kiểu hiện đại (BHCG-03)

3.800.000