Bàn họp văn phòng cao cấp chân gỗ kt 1m2x3m (BHCG-02)

3.600.000