Bàn giám đốc chữ l KT 1m4x1m8 cao cấp (BGDL-05)

3.800.000