Bàn họp văn phòng chân hộp KT 1m4x3m cao cấp (BHCG-06)

4.800.000