Bàn giám đốc cao cấp có tủ phụ và hộc liền (BGDDP5500)

5.500.000