BÁO GIÁ NỘI THẤT

STT Sản phẩm kích thước (1800x2000) ĐVT SL Giá thành
1 Giường ngủ Acrylic (dát phản Melamin) chiếc 1 13.500,000
2 Giường ngủ Laminate An Cường  chiếc 1 8.500,000
3 Giường ngủ gỗ Hương Nam Phi chiếc 1 22.500,000
4 Giường ngủ gỗ tự nhiên xoan đào Gia Lai chiếc 1 10.500,000
5 Giường ngủ gỗ tự nhiên óc chó chiếc 1 25.000,000
6 Giường ngủ gỗ tự nhiên sồi Mỹ  chiếc 1 10.500,000
7 Giường ngủ ngỗ tự nhiên sồi Nga  chiếc 1 9.500,000
8 Giường ngủ gỗ Veneer sồi  chiếc 1 7.500,000
9 Giường ngủ gỗ Melamin chiếc 1 6.000,000
10 Giường ngủ gỗ MDF chiếc 1 6.500,000
11 Giường tầng gỗ MDF chiếc 1 11.500,000
12 Giường tầng gỗ Veneer sồi  chiếc 1 12.500,000
BÁO GIÁ HẠNG MỤC TỦ ÁO
STT Sản phẩm  ĐVT SL Giá thành
1 Tủ áo gỗ hương Nam phi m2 1 12.500,000
2 Tủ áo Acrylic (Mặt ngoài cánh Acrylic An Cường thùng MFC An cường) m2 1 4.500,000
3 Tủ áo Laminate (Mặt ngoài cánh Laminte An Cường thùng MFC An cường) m2 1 3.200,000
4 Tủ áo gỗ tự nhiên óc chó  m2 1 9.500,000
5 Tủ áo gỗ tự nhiên sồi Mỹ m2 1 4.500,000
6 Tủ áo gỗ tự nhiên sồi Nga (Tần bì) m2 1 4.000,000
7 Tủ áo gỗ tự nhiên xoan đào m2 1 4.500,000
8 Tủ áo thùng gỗ tự nhiên xoan đào (Khung cánh gỗ tự nhiên xoan đào, huỳnh cánh gỗ Veneer xoan đào) m2 1 3.800,000
9 Tủ áo thùng gỗ tự nhiên sồi Mỹ, (Khung cánh gỗ tự nhiên sồi mỹ, huỳnh cánh gỗ Veneer sồi mỹ) m2 1 4.000,000
10 Tủ áo thùng gỗ tự nhiên sồi Nga, (Khung cánh gỗ tự nhiên sồi Nga huỳnh cánh gỗ Veneer sồi Nga ) m2 1 3.800,000
11 Tủ áo gỗ Melamin m2 1 2.200,000
12 Tủ áo gỗ Veneer óc chó  m2 1 3.500,000
13 Tủ áo gỗ Veneer sồi  m2 1 2.500,000
14 Tủ áo gỗ Veneer xoan đào  m2 1 2.600,000
15 Tủ áo gỗ MDF m2 1 2.400,000
BÁO GIÁ HẠNG MỤC VÁCH TRANG TRÍ
STT Sản phẩm  ĐVT SL Giá thành
1 Vách ốp tường gỗ Acrylic An Cường m2 1 2.500,000
2 Vách ốp tường gỗ Laminate An Cường m2 1 1.600,000
3 Vách ốp tường gỗ veneer sồi nga m2 1 1.200,000
4 Vách ốp tường gỗ veneer xoan đào m2 1 1.300,000
5 Vách ngăn phòng gỗ Acrylic An Cường m2 1 3.000,000
6 Vách ngăn phòng gỗ Laminate An Cường m2 1 2.600,000
7 Vách ngăn phòng gỗ veneer sồi  m2 1 2.000,000
8 Vách ngăn phòng gỗ veener xoan đào m2 1 2.200,000
9 Vách ngăn phòng gỗ tự nhiên sồi  m2 1 2.800,000
10 Vách ngăn phòng gỗ tự nhiên xoan đào Gia Lai m2 1 3.000,000
BÁO GIÁ HẠNG MỤC KỆ TI VI
STT Sản phẩm  ĐVT SL Giá thành
1 Kệ tivi gỗ Acrylic (Mặt nhìn thấy Acrylic thùng Melamin) md 1 4.500,000
2 Kệ tivi gỗ Laminate (Mặt nhìn thấy Laminate thùng Melamin) md 1 3.500,000
3 Kệ tivi gỗ Melamin md 1 1.800,000
4 Kệ tivi gỗ tự nhiên hương Nam Phi md 1 6.500,000
5 Kệ tivi gỗ tự nhiên óc chó md 1 5.500,000
6 Kệ tivi gỗ tự nhiên Xoan đào Gia lai md 1 4.500,000
7 Kệ tivi gỗ tự nhiên sồi Mỹ md 1 4.500,000
8 Kệ tivi gỗ tự nhiên sồi Nga (Tần bì) md 1 4.000,000
9 Kệ tivi gỗ veneer sồi md 1 2.000,000
10 Kệ tivi gỗ veneer xoan đào  md 1 2.500,000
BÁO GIÁ HẠNG MỤC BÀN TRANG ĐIỂM
STT Sản phẩm  ĐVT SL Giá thành
1 Bàn trang điểm gỗ Acrylic An Cường  bộ 1 6.500,000
2 Bàn trang điểm gỗ laminate An Cường  bộ 1 5.500,000
3 Bàn trang điểm gỗ hương Nam Phi bộ 1 9.500,000
4 Bàn trang điểm gỗ tự nhiên óc chó bộ 1 7.500,000
5 Bàn trang điểm gỗ tự nhiên sồi Mỹ  bộ 1 5.500,000
6 Bàn trang điểm gỗ tự nhiên sồi Nga  bộ 1 4.500,000
7 Bàn trang điểm gỗ veneer sồi bộ 1 3.500,000
8 Bàn trang điểm gỗ veneer xoan đào  bộ 1 3.600,000
BÁO GIÁ HẠNG MỤC TỦ BẾP
STT Sản phẩm  ĐVT SL Giá thành
1 Tủ bếp gỗ tự nhiên hương Nam Phi md 1 13.500,000
2 Tủ bếp tự nhiên óc chó md 1 19.500,000
3 Tủ bếp gỗ Acrylic An Cường (mặt ngoài cánh Acrylic còn lại là MFC chống ẩm An Cường) md 1 8.500,000
4 Tủ bếp gỗ Laminate An Cường (Mặt ngoài cánh Laminte còn lại là MFC chống ẩm An Cường) md 1 7.500,000
5 Tủ bếp gỗ Melamin cốt xanh chống ẩm md 1 4.000,000
6 Tủ bếp gỗ tự nhiên sồi Mỹ  md 1 5.500,000
7 Tủ bếp gỗ tự nhiên sồi Nga (Tần bì) md 1 4.500,000
8 Tủ bếp gỗ tự nhiên xoan đào  md 1 5.500,000
9 Tủ bếp gỗ veneer sồi Nga  md 1 4.200,000
CỬA GỖ 
STT Sản phẩm  ĐVT SL Giá thành
1 Cửa gỗ công nghiệp gỗ Laminate An Cường m2 1 1.600,000
2 Cửa gỗ công nghiệp veneer sồi nga m2 1 1.200,000
3 Cửa gỗ công nghiệp veneer sồi Mỹ m2 1 1.350,000
4 Cửa gỗ công nghiệp veneer Xoan đào m2 1 1.350,000
5 Cửa gỗ lim Lào m2 1 2.800,000
6 Cửa gỗ lim Nam Phi m2 1 2.300,000
7 Cửa gỗ Dổi m2 1 2.300,000
8 Khuôn cửa công nghiệp veneer sồi nga md 1 250,000
9 Khuôn cửa công nghiệp veneer sồi Mỹ md 1 300,000
10 Khuôn cửa công nghiệp veneer xoan đào md 1 300,000
11 Khuôn kép lim Lào md 1 1.100,000
12 Khuôn kép lim Nam Phi md 1 850,000
13 Khuôn kép gỗ Dổi md 1 750,000
14 Khuôn đơn lim Lào md 1 950,000
15 Khuôn đơn lim Nam Phi md 1 550,000
16 Khuôn đơn gỗ Dổi md 1 550,000
HẠNG MỤC CẦU THANG
1 Mặt bậc Lim Lào m2 1 2.200,000
2 Mặt bậc Lim Nam Phi m2 1 1.800,000
3 Tay vịn con tiện Lim Lào m2 1 1.650,000
4 Tay vịn con tiện Lim Nam Phi m2 1 1.450,000